kf6L{ Kofn]; Joj;foL ;+3sf] jflif{sf]T;j sf7df8f}Fdf laxLaf/ cfof]lht kf6L{ Kofn]; tyf Sof6l/Ë Joj;foL ;+3sf] cf7f}F jflif{sf]T;j tyf kfrf}F clwj]zgdf g]skfsf cWoIf k'iksdn bfxfnnufot . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;

पाटन, १९ पुस :

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले हरेक व्यवसायीलाई राज्यले उचित संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल राष्ट्रिय पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायी महासङ्घको आज ललितपुरमा आयोजित सातौ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री गुरुङले उद्यमी–व्यवसायीलाई राज्यले संरक्षण गर्ने बताउनुभएको हो ।“हरेक व्यवसायीलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, हामी त्यसमा प्रतिबद्ध छौँ,” व्यवसायीका समस्या समाधानका निम्ति आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो । ललितपुर चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष पुष्परत्न शाक्यले व्यवसायीहरूबीच आपसी समन्वय, सहकार्य र एकता कायम गर्नु अपरिहार्य भएको बताउनुभयो । उहाँले सबै व्यवसायमा कानुनी अड्चन र करका समस्या समाधानमा राज्यले सघाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तेविन्द्ररत्न शाक्यले क्याटरिङ व्यवसायलाई सेवामूलक व्यवसायका रूपमा अगाडि बनाउन कानुनीतहबाटै सहयोग हुनुपर्ने बताउनुभयो । पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायी सङ्घ, ललितपुरका अध्यक्ष हिमकिशोर राईले सामाजिक सुधार ऐन, २०३३ अव्यावहारिक भएको र त्यसलाई खारेज गर्न माग गर्नुभयो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here