e"k" ;}lgs ;Dd]ngdf k|wfg;]gfklt zdf{ wgu9L, !) r}tM k|wfg;]gfklt k|e'/fd zdf{ laxLaf/ ejfgL bn u0f t]3/L Aof/]sdf cfof]lht e"tk"j{ ;}lgs ;Dd]ng pb3f6g ;df/f]xnfO{ ;Daf]wg ub}{ . tl:a/M z]/axfb'/ l;+x÷/f;;

काठमाडौं,१,साउन  ।

प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा अष्ट्रेलिया भम्रणमा जाने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद बैठकले साउन ९ देखि ११ गतेसम्म हुने शर्माको भ्रमण स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रधान सेनापति शर्मा अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा हुने एनुअल चिफ अफ डिफेन्स कन्फरेन्समा भाग लिन जान लागेका हुन् । शर्माले हालै नेपाली सेना शान्ति स्थापनार्थ खटिएका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुक र अमेरिका भ्रमण गरेका थिए । उनले असार ४ देखि ८ गतेसम्म लेबनान, असार ८ देखि ९ गतेसम्म सिरिया र त्यसपछि अमेरिका भ्रमण गरेका थिए । उनी असार २० गते नेपाल फर्किएका थिए ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here