रौतहट जिल्लामा रहेको दुई वटा गाउँपालिका मध्ये यमुनामाई गाउँपालिकाले विधालयहरुमा कम्पियुटर, स्मार्ट टिभी र पंखा विरण गरेका छन् । विधालयमा स्मार्ट कक्षा कोठा बनाउने उदेस्यका साथ समाग्रीहरु वितरण गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीप्रसाद मुखियाले बताउन भयो । माध्यमिक विधालय भेडियाहीलाई ८ वटा कम्पियुटर, २० वटा पंखा, १ वटा स्मार्ट टिभी दिएको छ । प्राथमिक विधालय राजपुर तुलसीलाई ५ वटा कम्पियुटर, १ वटा स्मार्ट टिभी र ६ वटा पंखा दिएको छ । 

माध्यमिक विधालय जेठरहीयालाई ८ वटा कम्पियुटर, १५ वटा पंखा, १ वटा स्मार्ट टिभी दिएको छ ।

जगदम्वा आधारभुत विधालय जेठरहीयालाई ५ वटा कम्पियुटर, १० वटा पंखा, १ वटा स्मार्ट टिभी दिएको छ । प्राथमिक विधालय जेठरहीयालाई एक वटा कम्पियुटर, ५ वटा पंखा, दिएको छ ।

प्राथमिक विधालय सरुअठालाई १ वटा कम्पियुटर, ५ वटा पंखा, दिएको छ । मदरसा सरुअठालाई १ वटा कम्पियुटर, ५ वटा पंखा, दिएको छ ।

मदरसा भेडियाहीलाई १ वटा कम्पियुटर, ५ वटा पंखा, दिएको यमुनामाई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मोहमद समसाद आलमले जानकारी दिनु भयो । 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here